Пројекат ,,МЕТRIS WINE"

Удружење винара Шумадије и Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља реализовали су Пројекат Механизми за подршку увођења иновација у производњу и приступ тржишту произвођача вина Шумадијског винског рејона - МЕТРИС winе.
Пројекат је реализован у оквиру Програма подршке пословној институционалној инфраструктури у 2016. години, који се односи на активности у оквиру Компоненте 1 из Јавног позива Развојне агенције Србије:
• Развој заједничког производа и/или развој технолошких процеса и/или набавка заједничке опреме и/или инфраструктурно опремање заједничких погона и опционо: успостављање нових механизама сарадње између ММСП који доприносе повећању конкурентности
• Креирање ланаца вредности у циљу повећања степена финализације производа са претежним уделом домаће сировине

Пројекат је започео са реализацијом 18. јула 2016.године, а средства за реализацију је одобрила Развојна агенција Србије у виду суфинансирања у висини до 50% оправданих трошкова пројекта.
Општи циљ пројекта био је допринос развоју привреде на територији Централне Србије кроз развој механизама за подршку предузетништву и увођење иновација у производњу и приступ тржишту.

Специфични циљеви пројекта су:
• Развој нових пословних услуга у области винарства и виноградарства на територији Шумадијског рејона заснованим на реалним потребама микро, малих и средњих предузећа и предузетника у сектору
• Развој Удружења произвођача вина, са посебним акцентом на развој заједничког производа
• Развој пословних капацитета микро, малих и средњих предузећа и предузетника и стварање могућности за запошљавање у оквиру логистичког ланца произвођача вина на територији Шумадијског рејона
• Стимулисање пословног удруживања на територији Шумадије и креирања ланаца вредности у циљу повећања степена финализације производа

Реализацијом пројекта постигнути су следећи резултати:
• Подигнут ниво рада Удружења винара Шумадије кроз развој нових услуга заснованих на реалним потребама и професионалнизацији рада пословног удружења
• Унапређен технолошки процес и набављена заједничка опрема у циљу увођења заједничке функције контроле квалитета финалних производа
• Уведен иновативни приступ тржишту кроз развој новог заједничког производа
• Подигнут ниво видљивости рада Удружења винара Шумадије, његових чланица и промовисан производни асортиман са географским пореклом Шумадијског винског рејона

Кроз дефинисане циљеве, активности и оперативни план остварен је:
• Виши ниво ефикасности рада у сектору
• Унапређење технолошког процеса • Увођење заједничке функције контроле квалитета финалних производа
• Иновативни приступ тржишту у циљу пласирања новог заједничког производа
• Повећање нивоа видљивости рада Удружења винара Шумадија, сектора и региона у целости

Реализацијом Пројекта су такође створени услови и за будуће заједничке активности, а које ће допринети даљој међусекторкој и регионалној интеграцији, уз укључивање битних актера и институција за подршку у даљем развоју.

Контакт

Опленац ББ, Топола, Србија
ТЕЛ:+381 34 811 280
ФАКС:+381 34 811 881
E-MAIL: info@vinasumadije.org
WEB: vinasumadije.org

О Нама

Делатност удружења: 9499
Делатност осталих организација на бази учлањења
Матични број: 28123132
ПИБ: 108226524
Датум оснивања: 03.09.2013.

© 2017 Сва права задржана.Израдио Media Sector
Израда сајта финансијски подржана од стране Развојне агенције Србије

Претрага